■■■■ เกี่ยวกับผู้เขียน ■■■■

สวัสดีครับ น้องๆ ทุกคนที่เข้ามาชมเว็ปนี้ สำหรับ เว็ป www.tba.in.th
จะนำเสนอข้อมูลด้านการศึกษา โดยเน้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คน ในการเสริมทักษะการเรียนรู้ ยิ่งๆ ขึ้นไป

เกี่ยวกับ "ติวเตอร์แบงค์"
ปัจจุบันเป็นติวเตอร์ ประจำสถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 โทร. 02-7189311

วิชาที่สอนอยู่ มีดังนี้
■ หมวดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน มี ENG 1001, ENG 1002, ENG 2001, ENG 2002
■ หมวดวิชาภาษารัสเซีย(RUS1011,1012,2011,2012)
■ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ มี CEN2101,CEN2102,APR2101,ENS3202
■ หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ มี INT1004,INT1005
■ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ มี MTH1003,MTH1103
■ หมวดวิชาสถิติ มี STA2106, SBM 4509
■ หมวดวิชาการเงิน มี FIN2101

นอกจากนี้ มีการเปิดสอนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ทุกระดับ
■ ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน สำหรับมหาวิทยาลัย รามคำแหง เช่น      ENG1001,ENG1002,ENG2001,ENG2002
■ ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ ข้าราชการ เช่น ภาษาอังกฤษ ก.พ.
■ ภาษาอังกฤษ TOEIC,TOEFL
■ ภาษาอังกฤษ ในการสอบเข้าเรียน ระดับปริญญาโท เข้าสถาบันต่างๆ

ช่องทางติดต่อติวเตอร์
โทร. 081-7269394
Line : sjbank
Facebook : https://www.facebook.com/tutorbankrs

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■