เรื่องการติดต่อติวกับติวเตอร์แบงค์ มีดังนี้
1. กระบวนวิชาที่ผมรับติว สำหรับนักศึกษารามคำแหง มีดังนี้
- หมวดวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ นักศึกษารามคำแหง คือ ENG, ENS, CEN , APR
- หมวดวิชา คอมพิวเตอร์ คือ INT1004, INT1005
- หมวดวิชาคำนวณ ได้แก่ MTH1003, MTH1103, STA1003, STA2016, SBM4509
- หมวดวิชา เศรษฐศาสตร์ ECO1003, ECO1101, ECO1102
- หมวดวิชา รัฐศาสตร์(POL) ทุกกระบวนวิชา
2. การสมัครติวคอร์สในสำนักงาน 
คอร์สติวในสำนักงาน จะเป็นการติวรวม นักศึกษาจะต้องเข้าติวตามตารางที่กำหนดไว้ที่สถาบันติว สามารถดูตารางติวได้ที่เคาเตอร์สำนักงาน สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 (ตรงข้าม ม.รามคำแหง 1 )
3. การสมัครติวคอร์สเฉพาะรายหรือตัวส่วนตัว(Private Course)
สำหรับคอร์สนี้ สำหรับนักศึกษาที่
1. ต้องการติวคนเดียว หรือ กลุ่มเพื่อน
2. ต้องการติวตามเวลาที่ต้องการ เช่น บางคนทำงาน บางคนมีเรียน สามารถระบุเวลาเรียนเองได้
3. บางคนต้องการติวด่วนเพื่อสอบ E-Testing
4. บางคนต้องการติวเพื่อขอจบ
5. บางคนต้องการติวเพื่อ Re-grade
6. บางคน ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องการปรับพื้นฐานก่อน
7. บางคนอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกเดินทางมาติวที่กรุงเทพ
8. บางคนอยู่ไกลจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง การเดินทางลำบาก เช่น อยู่รังสิต
9. บางคนต้องการเข้าใจเนื้อหาแบบละเอียด เพื่อนำไปเรียนต่อ หรือ สอบเข้าอื่น ๆ
10. บางคนมีพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ต้องการติวเฉพาะเรื่องที่ยังไม่กระจ่าง
11. บางคนต้องการติวแบบรับรองผล ว่าผ่าน 100% (ถ้าไม่ผ่านสามารถติวใหม่ได้โดยไม่ต้องชำระค่าติว)
สำหรับกลุ่มติวส่วนตัวนั้น ให้นักนักศึกษาติดต่อผม(ติวเตอร์แบงค์) โดยตรง โดยการโทรศัพท์ มาที่เบอร์ 081-7269394 หรือแอดไลน์ไอดี sjbank ได้ทุกเวลา เพื่อตรวจสอบก่อนว่า เวลานั้นติวเตอร์สามารถติวได้หรือไม่ หรือ กำหนดสถานที่ติวอย่างไร เนื่องจากคอร์สติวส่วนตัวนั้น แต่ละคนจะกำหนดเวลาเรียนเองได้ แต่ต้องไม่ชนกับคนอื่น และคอร์สติวส่วนตัวนั้น นักศึกษาสามารถปรับเวลาเรียนได้ แต่ต้องปรึกษาติวเตอร์ก่อน ว่าเวลานั้น ได้หรือไม่

สำหรับผู้ที่ต้องการติว ที่ไม่ใช่เพื่อการสอบของ ม.รามฯ เช่น ติวภาษาอังกฤษเพื่อจะไปสอบเข้าเรียนระดับปริญญาโท ติวภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้าราชการระดับต่าง ๆ ติวภาษาอังกฤษเพื่อจะนำไปใช้งาน นักเรียนมัธยมต้น มัธยมปลาย ฯลฯ ก็ให้โทรศัพท์สอบถามได้ครับ

ช่องทาง facebook ติวเตอร์แบงค์
https://www.facebook.com/tutorbankrs