ข้อสอบกระบวนวิชา ENG 1001 (ประโยคพื้นฐานและศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน) ชุดที่ 5 ข้อที่ 81-100


81. Harry was still conscious after the car accident. 
1. knowing 
2. comprehensive 
3. maximum 
4. meaningful 

82. A lot of her mistakes are due to her misconceptions about the plan. 
1. legend 
2. misunderstanding 
3. predecessor 
4. procedure 

83. Ladies and gentlemen, it’s my pleasure to introduce our guest speaker to you, Ms. Sandy Williams. 
1. success      
2. contemporary         
3. enjoyment  
4. duty 

84. Don’t jut your hands out. It’s dangerous. 
1. stick 
2. prevent 
3. trigger 
4. boost 

85. Are there many waterways in this area? 
1. interns         
2. reliefs          
3. canals         
4. compressions 

86. Do you have any belief in him? 
1. misery 
2. relief 
3. role 
4. conviction 

87. Being overweight is dangerous to health. 
1. fat 
2. responsible 
3. ambitious 
4. costly 

88. Walking briskly for a while can be a kind of exercise. 
1. quickly 
2. costly 
3. carefully 
4. respectfully 

89. Einstein once said, “The most beautiful thing we can experience is the mysterious
1. compass 
2. session 
3. unknown 
4. influential 

90. Playing a musical instrument involves regular practice, patience and a good ear. 
1. predicts 
2. includes 
3. shows up 
4. comments 

91. Can you explain to me this aspect of politics? 
1. viewpoint 
2. career 
3. distinction 
4. representation 

92. Are there a lot of eggheads in your university? 
1. intellectuals 
2. professions 
3. opinions 
4. legends 

93. When is the graduation day of your university? 
1. adolescence 
2. campus 
3. concept 
4. commencement 

94. The public neglected his genius for many years. 
1. got ahead of 
2. fulfilled his duty to 
3. made a decision for 
4. paid no attention to 

95. Bob’s success motivates me to work hard. 
1. encourages 
2. views 
3. speculates 
4. tilts 

96. Tell me the concept of your program. 
1. idea 
2. graduation 
3. egghead 
4. adolescence 

97. Somchai has a lot of talent for a young actor. 
1. natural ability 
2. moral goodness 
3. bravery 
4. virtue 

98. This cow is very fertile
1. prestigious 
2. geological 
3. involved 
4. prolific 

99. _______ the candle, sit there and be quiet. 
1. Light 
2. Erupt 
3. Express 
4. Perform 

100. What is the _______ rate of this machine? 
1. fertile 
2. iconic 
3. conscious 
4. maximum 

----------------------------


ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์ [รับปรึกษาการติวทุกกระบวนวิชา]
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ