บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

-------------------------

ความผิดในกฎหมายลักษณะอาญา ที่มาตรา 79 อ้างถึง
ซึ่งราษฎรมีอำนาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย
-------------------------

 • ประทุษร้ายต่อพระบรมราชตระกูล มาตรา 97 และ 99
 • ขบถภายในพระราชอาณาจักร มาตรา 101 ถึง 104
 • ขบถภายนอกพระราชอาณาจักร มาตรา 105 ถึง 111
 • ความผิดต่อทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ มาตรา 112
 • ทำอันตรายแก่ธง หรือเครื่องหมายของต่างประเทศ มาตรา 115
 • ความผิดต่อเจ้าพนักงาน มาตรา 119 ถึง 122 และ 127
 • หลบหนีจากที่คุมขัง มาตรา 163 ถึง 166
 • ความผิดต่อศาสนา มาตรา 172 และ 173
 • ก่อการจลาจล มาตรา 183 และ 184
 • กระทำให้เกิดภยันตรายแก่สาธารณชน กระทำให้สาธารณชนปราศจากความสะดวกในการไปมาและการส่งข่าวและของถึงกัน และกระทำให้สาธารณชนปราศจากความสุขสบาย มาตรา 185 ถึง 194, 196, 197 และ 199
 • ปลอมแปลงเงินตรา มาตรา 202 ถึง 205 และ 210
 • ข่มขืนกระทำชำเรา มาตรา 243 ถึง 246
 • ประทุษร้ายแก่ชีวิต มาตรา 249 ถึง 251
 • ประทุษร้ายแก่ร่างกาย มาตรา 254 ถึง 257
 • ความผิดฐานกระทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพ มาตรา 268, 270 และ 276
 • ลักทรัพย์ มาตรา 288 ถึง 296
 • วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และโจรสลัด มาตรา 297 ถึง 302
 • กรรโชก มาตรา 303

----------------------------