ไกลแค่ไหนคือใกล้ วันนี้มีคำตอบในช่วงคำในข่าว ซึ่งเกาะติดสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสที่สร้างความปั่นป่วน และเริ่มเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกไปแบบฉับพลัน

ล่าสุด พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ The New York Times ช่วยถามแทนแบบสั้นๆ ว่า Wondering About Social Distancing? หรือง่ายๆ ก็คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เป็นอย่างไร?

ข่าวนี้ตามต่อหลังจาก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ CDC ออกคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการชุมนุมหรือพบปะรวมตัวกันมากกว่า 50 คน ในระยะ 8 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ซึ่งนั่นครอบคลุมทั้งสถาบันการศึกษา ศาสนสถาน ร้านอาหาร กิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งหลายประเทศเชื่อว่าวิธีนี้อาจช่วยลดโอกาสการแพร่ระบาดได้

คำในข่าววันนี้ ขอนำเสนอคำว่า distance เป็นทั้งคำนามและกริยา หมายถึง ระยะทางในกรณีที่เป็นคำนาม แต่ถ้าเป็นกริยาจะหมายถึง การรักษาระยะห่าง หรือ ทำตัวห่างเหิน

เมื่อนำคำว่า social มาวางไว้เป็นคุณศัพท์ขยาย จะได้ว่า Social Distancing คือ การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือการรักษาระยะห่างระหว่างการพบปะผู้คนหรือเข้าสังคม

กลับมาที่ตัวอย่างอื่นๆ ของการใช้ distance เป็นกริยา ก็คือ He distances himself from the trouble. (เขาเรารักษาระยะห่างจากปัญหา)

แต่ถ้าดูยากเกินไป เราใช้ stay away มาแทน distance ในรูปกริยาได้ เช่น He stays away from troubles. (เขาเอาตัวออกห่างจากปัญหา) หรือจะใช้ keep (someone) from เช่น He keeps himself away from troubles. ได้เหมือนกัน

ไปกันต่อที่คำศัพท์เกี่ยวกับ ระยะห่าง กันบ้าง อย่างคำว่า striking distance หมายถึง ระยะที่หวังผลได้ ถ้าเป็นการทหารก็อาจหมายถึง ระยะที่โจมตีได้โดนเป้า

wavelength ถ้าแปลตรงตัวจะหมายถึงความยาวคลื่น แต่ถ้านำในมาใช้ในบริบทเปรียบเปรย เช่น We’re in the same wavelength. จะหมายถึง เรามีคลื่นความคิด หรือแนวคิดเดียวกัน หรือง่ายๆคือ เราจูนกันติด นั่นเอง

มีคำตรงข้ามกัน คือ light year ที่แปลตรงตัวคือปีแสง แต่มีนัยคือคนละทิศคนละทาง เช่น They are light years apart. หมายถึง พวกเขาดูแตกต่างกันมากราวกับอยู่กันไกลเป็นปีแสง

คำว่า earshot แปลแบบบ้านๆ คือ ใกล้หูใกล้ตา ตัวอย่างเช่น I keep my kid within earshot while working at home. (ฉันให้ลูกอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาที่ฉันทำงานที่บ้าน) ประมาณว่าเวลาร้องเรียกก็ได้ยิน

แล้วไกลแค่ไหนคือใกล้สำหรับ Social Distancing? คำตอบของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของ Georgia State University บอกว่าอย่างน้อย 6 ฟุต หรือประมาณ 1.8 เมตร ซึ่งวิธีนี้เคยได้ผลกับวิกฤตการณ์ไข้หวัดสเปนเมื่อปี ค.ศ. 1918 และไข้หวัดใหญ่ระบาดในเม็กซิโก เมื่อปี ค.ศ. 2009 มาแล้ว

ถึงแม้ว่าเราจะเป็นกลุ่มความเสี่ยงต่ำ อย่างคนหนุ่มสาวสุขภาพแข็งแรง ก็ควรยึดหลัก Social Distancing ให้เป็นนิสัยในระยะนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เราอาจนำพาเชื้อไปให้ผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ

อย่างไรก็ตาม Social Distancing มีจุดผ่อนปรนบางอย่าง เช่น เราไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในบ้าน จะออกไปเดินเล่น ออกกำลังกาย หรือไปช้อปปิ้งก็ได้เพียงแต่รักษาระยะห่างจากผู้คนตามกำหนด หลีกเลี่ยงที่ผู้คนพลุกพล่าน และหากรู้สึกว่าไม่สบายก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปข้างนอกโดยไม่จำเป็น ส่วนถ้ากลัวจะเหงาในระยะนี้ ก็ควรติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ หรือหากิจกรรมอื่นๆทำที่ไม่ต้องเสี่ยงพาตัวเองออกไปนอกบ้านแทนในระยะนี้

ขอขอบคุณที่มาบทความ