สรุปประเด็นที่ออกสอบ วิชา ENG2101(EN203) การออกเสียงภาษาอังกฤษ(English Pronunciation)

บรรยายโดย : ผศ.วรัตธนันท์ รักษ์วิเชียร
เป็นการสรุปจากคำบรรยายปิดคอร์สของอาจารย์ผู้สอบ ในภาค S/2562 หัวข้อที่ออกสอบมีดังนี้ครับ

1. อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง
เสียงประเภทต่าง ๆ เกิดตรงในอวัยวะใด กล่องเสียง เส้นเสียง ช่องว่างระหว่างเส้นเสียง ตำแหน่งที่เกิดเสียง อวัยวะที่เป็นฐาน อวัยวะที่เป็นกรณ์

2. การจำแนกเสียงสระและเสียงพยัญชนะ
เกณฑ์ในการการจำแนกเสียงสระและเสียงพยัญชนะ (ที่ฝากให้ทำเป็นการบ้าน)

3. เสียงสระเดี่ยว 11 หน่วยเสียง (ดูตัวอย่างคำของเสียงสระของแต่ละเสียงซึ่งเกิดจากตัวอักษรต่าง ๆ)
ต้องจำสัญลักษณ์ให้ได้ว่าเสียงสระเดี่ยวในภาษาอังกฤษมี 11 หน่วยเสียง หน้า 61-63 รวมทั้งชื่อของเสียงสระแต่ละเสียงด้วย

4. เสียงสระประสม 3 หน่วยเสียง (ดูตัวอย่างคำประสมของแต่ละเสียงซึ่งเกิดจากตัวอักษรต่าง ๆ)

5. เสียงพยัญชนะ 24 หน่วยเสียง (จำแนกออกเป็น 6 กลุ่ม) ให้ดูตัวอย่างคำของเสียงพยัญชนะแต่ละเสียงซึ่งเกิดจากตัวอักษรต่าง ๆ
     5.1 ปัจจัย -ed
     5.2 คุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -ed
     5.3 ปัจจัย -s, -es, -'s
     5.4 การออกเสียงพยางค์ -ex

6. การลงเสียงเน้นหนักในคำที่มีมากกว่า 1 พยางค์ (ดูตัวอย่างคำแบบฝึกหัดท้ายคำบรรยาย)

7. การลงเสียงเสียงเน้นหนักในคำประสมและวลี(คำนามวลี คำกริยาวลี)

8. ท่วงทำนองเสียงในประโยคแต่ละรูปแบบ

-----------------------------------------------------สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยประเด็นไหนสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่
บรรยายโดย : ผศ.วรัตธนันท์ รักษ์วิเชียร
E-mail : varastanan@hotmail.com

ข้อมูลโดยติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1
ติวเตอร์ประจำวิชา MCS 4170
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN,ENG, ENS,APR
ติวเตอร์ประจำวิชา STA1003, STA2016, SBM4509, INT1004, INT1005
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394 Line ID : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ