เฉลยข้อสอบกระบวนวิชา CEN2101(ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1) ภาค S/62 

สวัสดีครับน้อง ๆ นักศึกษา สำหรับวิชา CEN2101 นั้น ถือว่าเป็นกระบวนวิชาบังคับซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องสอบผ่าน ดังนั้น พวกเราควรที่จะตั้งใจเข้าฟังคำบรรยายของอาจารย์ผู้สอนทุกคาบ เพื่อที่จะได้มีความรู้ในการทำข้อสอบ รวมไปถึงการหาความรู้เพิ่มเติมที่อยู่นอกเหนือจากคำบรรยาย ทุกคนที่ตั้งใจก็สามารถผ่านกระบวนวิชานี้ได้ไม่ยากครับ สำหรับกระบวนวิชานี้นั้น ปัจจุบันเป็นข้อสอบปรนัย 100 ข้อ โดยแบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ ภาคไวยากรณ์ 50 ข้อ และ ข้อสอบจากเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารของอาจารย์อีก 50 ข้อ สรุปคือ ภาค Grammar 50 และ Seen Pasage 50 สำหรับคนที่เข้าเรียนก็คงจะทราบกันแล้ว วันนี้ ผมจะนำข้อสอบที่เคยออกสอบเทอมที่ผ่านมา (บางส่วน) ซึ่งเป็นข้อสอบในส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องที่อยู่ในเอกสาร เป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อบังคับของคุรุสภา มีดังนี้ครับ

Passage H for 97-100
Ethics  for Receivers of Services
 
Section 9  Educational practitioners shall love and always show kindness , encouragement and 
care and concern for students and those receiving their services alike in accord with the exigency of their responsibilities. 
Section 10 To the best of their abilities and in all sincerity , educational practitioners shall 
encourage their students and receivers of their services to learn as well as acquire necessary skills and
decorum.
Section 11 Educational practitioners shall serve as role models for others - physically , verbally 
and spiritually.
Section 12 Educational practitioners shall not in any way hinder physical , intellectual , spiritual 
, emotional and social developments of their students and receivers of their services.
 
97. Which is the similar meaning to the word "abilities" (line 4) ?
1. potential
2. apathy
3. sympathy
4. possibilities

98. Who is not included in educational practitioners based on Section 11?
1. Pilai, a teacher, always wears a uniform to school on Mondays.
2. Tim, a MOE officer, often skips the meeting.
3. Yoi, a principal, treats every teacher equally.
4. Thong, an educational supervisor, speaks to supervisee companionably.

99. Which is the subject of the sentence below?
Educational practitioners shall serve as role models for others - physically , verbally 
and spiritually.
1. practitioners
2. shall serve
3. as role models
4. others

100. In section 12, look at the line 10-11, what does the word "their" refer to?
1. educational receivers
2. educational receivers'
3. educational practitioners
4. educational practitioners'
 
เฉลยโดย ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT  ซ.รามคำแหง 43/1 
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002, CEN, ENS,APR ติวภาษาอังกฤษทุกระดับ
ติดต่อติวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 081-7269394, Line : sjbank
นักศึกษาที่จะติดต่อติว กรณีคอร์สติวส่วนตัว ให้ติดต่อล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่น ๆ นะครับ (คิวงานยาว)