การใช้กริยา Modal Auxiliary Verbs : Must

นิยาม
สำหรับกริยาช่วย must มีขอบเขตการนำไปใช้ได้ ดังต่อไปนี้
1. ใช้กริยา must บอกความจำเป็น (necessity)
2. ใช้กริยา must บอกความตั้งใจที่จะทำในอนาคต
3. ใช้กริยา must บอกการเน้นย้ำคำแนะนำ
4. ใช้กริยา must เพื่อเน้นความคิดเห็นหรืออารมณ์
5. ใช้กริยา must เพื่อบอกความแน่นอนและความน่าจะเป็น

การใช้กริยา must บอกความจำเป็น (necessity)

โดยทั่วไปเราจะใช้ must เพื่อแสดงถึงความจำเป็นเกี่ยวกับการกระทำหรือสถานการณ์ต่าง ๆ
พิจารณาตัวอย่างประโยค
• “Animals must eat to live.”
(สัตว์ต้องกินเพื่อมีชีวิตอยู่)
• “You must obey the law.”
(คุณต้องทำตามกฎหมาย)
• “You must not tell anyone about what we saw.”
(คุณต้องไม่บอกใคร ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราเห็น)

เราสามารถใช้ must เป็นประโยคคำถามได้ แต่จะมีความหมายเพื่อต้องการรู้ว่า "มันจำเป็นต้องทำด้วยหรือ" เป็นคำถามในเชิงขัดแย้งหรือไม่ชอบ
พิจารณาตัวอย่างประโยค
• “Must we go to dinner with them? They are dreadfully boring.”
(พวกเราจำเป็นต้องไปกินอาหารค่ำกับพวกเขาด้วยหรือ? พวกเขาน่าเบื่อจะตาย)
• “Must you be so rude to my parents?”
(ทำไมคุณต้องหยาบคายมากกับพ่อ-แม่ฉัน)
หมายเหตุ การตั้งคำถามในลักษณะนี้จะใช้ในภาษาเขียนหรือการพูดที่เป็นทางการ

การใช้กริยา must บอกความตั้งใจที่จะทำในอนาคต

พิจารณาตัวอย่างประโยค
• “I must file my taxes this weekend.”
(ฉันจะต้องยื่นภาษีในสุดสัปดาห์นี้)
• “I must get around to calling my brother.”
(ฉันจะต้องจัดการโทรหาพี่ชายให้เรียบร้อย)
• “We must have the car checked out soon.”
(เราจะต้องนำรถไปตรวจสภาพเร็ว ๆ นี้)

การใช้กริยา must บอกการเน้นย้ำคำแนะนำ

มีการใช้กริยา must ที่มีความหมายถึงการให้คำแนะนำและคิดว่าควรจะทำ

พิจารณาตัวอย่างประโยค
• “You must come stay with us at the lake sometime.”
(แนะนำให้คุณมาพักกับเราบางเวลาที่ทะเลสาป)
• “It was so lovely to see you. We must get together again soon!”
(ช่างดีมากที่พบคุณ พวเราควรจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งเร็ว ๆ นี้!)

การใช้กริยา must เพื่อเน้นความคิดเห็นหรืออารมณ์

พิจารณาตัวอย่างประโยค
• “I must say, this has been a most wonderful evening.”
(ต้องบอกเลยว่า นี้เป็นค่ำคืนที่วิเศษที่สุด)
หมายเหตุ การเน้นย้ำสิ่งที่จะพูด ปกติเราสามารถใช้กริยา let หรือ allow
พิจารณาตัวอย่างประโยค
• “Allow us to say, we were greatly impressed by your performance.”
(ถ้าอยากให้พวกเราพูดละก็ พวกเราประทับใจอย่างยิ่งจากการแสดงของคุณ)

การใช้กริยา must เพื่อบอกความแน่นอนและความน่าจะเป็น

การใช้ must เพื่อต้องการบอกว่าสิ่งนั้นมีความน่าจะเป็นหรือมีความแน่นอนสูงที่จะเกิดขึ้นได้
พิจารณาตัวอย่างประโยค
• “I must have left my keys on my desk at work.”
(ฉันคงลืมกุญแจไว้บนโต๊ะทำงานอย่างแน่นอน)
• “There must be some way we can convince the board of directors.”
(คงมีวิธีที่เราจะโน้มน้าวคณะกรรมการได้)
• “You must be absolutely exhausted after your flight.”
(คุณคงจะเหนื่อยล้าจริง ๆ หลังจากการนั่งเครื่องบิน)

สำหรับโพสท์นี้ก็คงจบการใช้กริยา must หัวข้อถัดไปจะพูดถึงการใช้ Modal Auxiliary Verbs ทดแทนกัน สวัสดีครับ


เรียบเรียงโดย
  • ติวเตอร์แบงค์
  • สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1
  • ติวเตอร์ประจำวิชา ENG, ENS, CEN2101, CEN2102, APR2101
  • ติดต่อติวเตอร์ โทร. 081-7269394 Line ID : sjbank
เอกสารอ้างอิง
  1. Brinton, Laurel J. & Donna M. Brinton. 2010. The linguistic structure of Modern English, 2nd edn. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
  2. Hopper, Paul J. 1999. A short course in grammar. New York: W. W. Norton & Company.
  3. Huddleston, Rodney. 1984. Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.
  4. Raymond Murphy. 2019. English Grammar in Use, Cambridge University Press; 5 edition (24 Jan. 2019).
  5. Marianne Celce-Murcia (Author), Donna M. Brinton. 2013. Teaching English as a Second or Foreign Language. Cengage Learning, 4th edition.
  6. Peter Huring. 2016. Complete English Grammar Rules - Examples, Exceptions & Everything You Need to Master Proper Grammar by Farlex International.
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 ธ.ค. 2562