การใช้ Modal Verb กับประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อกริยาหลักทำหน้าที่ของตัวเอง กริยาจะต้องเติม -s เสมอเมื่อประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่ 3 ใน Present Simple tense
พิจารณาตัวอย่างประโยค
“He swims well.” (Present Simple Tense)
“He cans swim well.”
“He can swims well.”
“He can swim well.”
(เขาสามารถว่ายน้ำได้ดี)
แต่เมื่อมีการใช้ Modal Verb แล้ว กริยาจะไม่เติม -s ทั้งกริยาช่วยและกริยาหลัก

การใช้ Modal Verb กับ Past Tense

เราไม่สามารถใช้ Modal Verb กับกริยารูปอดีต เพราะว่า Modal Verb จะตามด้วยกริยาในรูปของ Base Form ได้เท่านั้น แต่เราจะใช้กริยาช่วย have มาสร้างประโยคที่มีความหมายเฉพาะในรูปอดีตได้

พิจารณาตัวอย่างประโยค
“I guessed what her response would be.” (Past Simple Tense)
“I can guessed what her response would be.”
“I could guessed what her response would be.”
“I could  guess what her response would be.”
“I could have guessed what her response would be.”
“I tried harder.” (Past Simple Tense)
“I should tried harder.”
“I should try harder.”
“I should have tried harder.”
นักศึกษาจะสังเกตได้ว่า เมื่อมีการใช้ Modal Verb กับกริยารูปอดีตนั้น จะมี have เข้ามาช่วยในการสร้าง ส่วนจะมีความหมายแบบใดนั้น จะอธิบายละเอียดในหัวข้อถัดไปครับ

การใช้ Modal Verb กับ Infinitive

พิจารณาตัวอย่างประโยค
“She could to speak five languages.”
“She could speak five languages.”
“I must to see the boss.”
“I must see the boss.”
Infinitive หมายถึง รูปของกริยาทีมี to + Base Form Verb ห้ามวางไว้หลัง Modal Verb ซึ่งเป็นไปตามกฎโดยทั่วไป

การใช้ Modal Verb - Will

สำหรับ Modal Verb - Will ตามที่ได้เกริ่นมาในตอนต้นแล้วนั้นว่า สามารถนำไปใช้ได้หลายกรณี เรามาดูการใช้ will ในแต่ละกรณีมีดังต่อไปนี้

การใช้ will มาช่วยในการสร้าง Future Tense
พิจารณาตัวอย่างประโยค
• “I will turn 40 tomorrow.” (future simple tense)
(ฉันจะมีอายุครบ 40 ในวันพรุ่งนี้)
• “She will be singing at the concert as well.” (future continuous tense)
(หล่อนจะกำลังร้องเพลงอยู่ที่คอนเสิร์ตด้วย)
• “It’s hard to believe that by next month we will have been married for 10 years.” (future perfect tense)
(เป็นเรื่องเหลือเชื่อเมื่อถึงเดือนหน้า พวกเราจะครบ 10 ปีที่ได้แต่งงานกันมา)
• “By the time I get there, she’ll have been waiting for over an hour.” (future perfect continuous tense)
(เมื่อฉันถึงที่นั่น หล่อนจะรออยู่นานกว่า 1 ชม.)

เมื่อต้องการปฏิเสธ จะเปลี่ยน will not เป็น won’t
พิจารณาตัวอย่างประโยค
• “I will not be seeing the movie with you tonight.”
• “I won’t be seeing the movie with you tonight.”
• “At this pace, she will not finish in first place.”
• “At this pace, she won’t finish in first place.”

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม ก็สลับที่ will กับประธาน
• “What will they do with the money?”
• “Won’t you be coming with us?”

การใช้ will เพื่อแสดงถึง ความสามารถหรือความปรารถนาของคนหรือสิ่งของ
พิจารณาตัวอย่างประโยค
• “You wash the dishes; I’ll take out the trash.”
(คุณล้างจาน ส่วนฉันจะนำขยะไปทิ้ง)
• “This darn washing machine won’t turn on.”
(เครื่องซักผ้านี้เปิดไม่ติด)
• “Won’t Mary come out of her room?”
(แมรี่ไม่อยากออกจากห้องหล่อนใช่ไหม)

การใช้ will เพื่อแสดงถึงการขอร้องหรือการเสนอ
พิจารณาตัวอย่างประโยค
• “Will you walk the dog, Jim?”
(คุณช่วยนำสุนัขไปเดินได้ไหม จิม?)
• “Will you have a cup of tea, Sam?”
(คุณจะรับกาแฟสักถ้วยไหม จิม?)
• “Will Jonathan bring his truck around here tomorrow?”
(อยากให้โจนาธานนำรถบรรทุกของเขามาที่นี่พรุ่งนี้หน่อยได้ไหม?)
• “Will your friend join us for some lunch?”
(อยากให้เพื่อนของคุณร่วมรับประทานมื้อเที่ยงกับเรา)

การใช้ will กับประโยคเงื่อนไข (Conditional sentences)
พิจารณาตัวอย่างประโยค
• “If I see him, I will tell him the news.”
(ถ้าฉันพบเขา ฉันจะบอกข่าวนั้นแก่เขา)
เราจะใช้ will กับ ประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 (First Conditional)
• “I won’t have to say goodbye if I don’t go to the airport.”
(ฉันจะไม่ต้องกล่าวอำลา ถ้าฉันไม่ไปสนามบิน)
หมายเหตุ
ประโยคเงื่อนไขมีหลายแบบ รายละเอียดอยู่ในบทอื่น

การใช้ will บอกความน่าจะเป็นและความแน่นอน
พิจารณาตัวอย่างประโยค
• A: “Who is that with Jeff?” (คนที่อยู่กับ Jeff เป็นใคร)
• B: “That’ll be his new husband. They were just married in May.”
(นั่นน่าจะเป็นสามีใหม่ของเขา พวกเขาเพิ่งแต่งกันเมื่อเดือนพฤษภาคม)

การใช้ will แสดงคำสั่ง
พิจารณาตัวอย่างประโยค
• “You will finish your homework this instant!”
(คุณจงทำการบ้านของคุณให้เสร็จในทันทีนี้)
•  “This house will not be used as a hotel for your friends, do you understand me?”
(อย่าใช้บ้านหลังนี้เหมือนโรงแรมสำหรับเพื่อนของคุณ คุณเข้าใจฉันไหม?)

สรุปการใช้ will มีดังนี้
1. ใช้ will สำหรับ Future Tense
2. ใช้ will บอกความสามารถหรือความปรารถนา (Ability and willingness)
3. ใช้ will เพื่อแสดงถึงการขอร้องหรือการเสนออย่างสุภาพ (Requests and offers)
4. ใช้ will กับประโยคเงื่อนไข (Conditional sentences) ประเภท First Conditional
5. ใช้ will บอกความน่าจะเป็นและความแน่นอน (Likelihood and certainty)
6. ใช้ will เป็นคำสั่ง (Commands)


สำหรับโพสท์นี้คงจะได้ประมาณนี้ครับ หัวข้อต่อ ๆ ไป ก็จะลงรายละเอียดการใช้ Modal Verb แต่ละชนิด หรือ ทุกกรณีที่เกี่ยวกับการใช้ Modal Verb สวัสดีครับ

เรียบเรียงโดย
  • ติวเตอร์แบงค์
  • สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1
  • ติวเตอร์ประจำวิชา ENG, ENS, CEN2101, CEN2102, APR2101
  • ติดต่อติวเตอร์ โทร. 081-7269394 Line ID : sjbank
เอกสารอ้างอิง
  1. Brinton, Laurel J. & Donna M. Brinton. 2010. The linguistic structure of Modern English, 2nd edn. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
  2. Hopper, Paul J. 1999. A short course in grammar. New York: W. W. Norton & Company.
  3. Huddleston, Rodney. 1984. Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.
  4. Raymond Murphy. 2019. English Grammar in Use, Cambridge University Press; 5 edition (24 Jan. 2019).
  5. Marianne Celce-Murcia (Author), Donna M. Brinton. 2013. Teaching English as a Second or Foreign Language. Cengage Learning, 4th edition.
  6. Peter Huring. 2016. Complete English Grammar Rules - Examples, Exceptions & Everything You Need to Master Proper Grammar by Farlex International.
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 ธ.ค. 2562