Dummy Pronouns คืออะไร

หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับคำสรรพนามประเภทต่าง ๆ แล้ว หัวข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือ Dummy Pronouns มันคืออะไร โปรดตั้งใจอ่านดูครับ

ความหมายของ Dummy Pronouns

นิยาม
Dummy Pronouns หมายถึง คำที่ทำหน้าที่เชิงไวยากรณ์เหมือนเป็นคำสรรพนาม แต่ไม่มีคำนามที่ถูกอ้างถึง (Antecedent) เหมือนกับคำสรรพนามตามปกติ หมายความว่า Dummy Pronouns ไม่ได้ใช้แทน คำนาม วลี หรือ อนุประโยค แต่อย่างได ดังนั้น Dummy Pronouns จึงทำหน้าที่เพียงแค่ทำให้ประโยคมีโครงสร้างไวยากรณ์ที่สมบูรณ์เท่านั้น เรามักเรียก Dummy Pronouns ว่า Expletive Pronouns หรือ คำสรรพนามที่พูดขึ้นมาลอย ๆ หรือคำสรรพนามที่สมมุติขึ้น ก็แล้วแต่จะเข้าใจกันครับ นักศึกษาหลายคนคงจะรู้จัก Dummy Pronouns เป็นอย่างดี มีอยู่ 2 คำ คือ there กับ it

ความหมายของ there เมื่อทำหน้าที่เป็น Dummy Pronouns

คำว่า "there" ในภาษาอังกฤษ เมื่อทำหน้าที่เป็น Dummy Pronoun นั้น ใช้ในประโยคในบริบทเพื่อบอกให้รู้ว่า คน สถานที่ หรือ สิ่งของ มีอยู่ (exist) เมื่อมีการใช้ there เราเรียกว่า existential there ครับ
โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค
• “There is a ship in the harbor.” (มีเรือลำหนึ่งในท่าเรือ)
• “There is a bowl on the table.” (มีชามอยู่บนโต๊ะ)
• “There were flowers in the meadow.” (มีดอกไม้ในทุ่งหญ้า)
• “There is a river that passes through the mountain.” (มีแม่น้ำที่ไหลผ่านภูเขา)
• “There are many reasons to go to Jamaica.” (มีเหตุผลมากมายที่จะไปจาไมก้า)

การใช้รูปเอกพจน์และรูปพหูพจน์ ของ there

เราสามารถใช้ there เป็นรูปเอกพจน์ หรือไม่ก็รูปพหูพจน์ โดยที่กริยาก็จะผันตามคำนามที่ตามมา
การใช้ there กับคำนามรูปเอกพจน์
โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค
• “There is a fence around the yard.”  (มีรั้วรอบสนาม)
กรณีนี้ fence เป็นคำนามเอกพจน์ ใช้กริยา is
• “There is a canoe on the lake. (มีเรือแคนูในทะเลสาป)
การใช้ there กับคำนามพหูพจน์
โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค
• “There are two fences around the yard.” (มีรั้ว 2 รั้วรอบสนาม)
เมื่อ fences เป็นคำนามพหูพจน์ กริยาเปลี่ยนเป็น are
• “There are many canoes on the lake.” (มีเรือแคนูมากมายในทะเลสาป)
เมื่อ canoes เป็นคำนามพหูพจน์ กริยาเปลี่ยนเป็น are

ความแตกต่างของ there จากการทำหน้าที่กริยาวิเศษณ์

แม้ว่า there ใช้เป็น Dummy Pronoun แล้ว there ยังสามารถใช้เป็นคำวิเศษณ์ (Adverb) ได้
โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค เพื่อทำความเข้าใจ
• “They swam in the water.” (พวกเขาว่ายน้ำในน้ำ)
• “I’m going to hide the cookies up above the fridge.”
(ฉันจะนำขนมขึ้นไปซ่อนไว้บนตู้เย็น)
จากประโยคข้างต้น in the water เราเรียกว่า วลีเกี่ยวกับคำบุพบท (prepositional phrase) ทำหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค
• “They swam there.” (พวกเขาว่ายน้ำที่นั่น)
• “I’m going to hide the cookies up there.” (ฉันจะซ่อนขนมไว้ที่นั่น)
ประโยคข้างต้น there ทำหน้าที่เหมือนคำกริยาวิเศษณ์ (adverbial)
โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค ทั้ง 2 อีกครั้ง
• “There were fish where they swam.” (มีฝูงปลาซึ่งพวกมันว่ายน้ำ)
• “There are cookies up above the fridge.” (มีขนมอยู่บนตู้เย็น)
เราจะเห็นชัดเจนว่า there เมื่อเป็น Dummy Pronouns เป็นเพียงการบอกว่ามีอะไรอยู่ เท่านั้นเองครับ

ความหมายของ it เมื่อทำหน้าที่เป็น Dummy Pronouns

การใช้ it ก็มีลักษณะคล้าย ๆ กับ there แต่ it นั้น โดยทั่วไปจะใช้กับ การบอกสถาพอากาศ บอกระยะทาง หรือ เวลา ที่เราเห็นกันบ่อย
เราใช้ it บอกสภาพดินฟ้าอากาศ (Weather)
โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค
• “It looks like it may snow tonight.” (ดูเหมือนหิมะอาจจะตกคืนนี้)
• “Is it raining?” (ฝนจะตกไหม?)
• "It was very sunny at the beach last weekend.” (แดดจัดมากที่ชายหาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)
• “It always seems to sleet when he drives on the highway.”
(เหมือนมีฝนลูกเห็บเสมอเมื่อเขาขับรถบนทางหลวง)
เราใช้ it บอกระยะทาง
โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค
• “It is very far from North America to Europe.”
(เป็นระยะทางไกลมากจากอเมริกาเหนือถึงยุโรป)
• “Is it a long drive to get to the mountain?”
(ขับรถไกลไหมกว่าจะถึงภูเขาลูกนั้น?)
• “It is a short walk once you get out of the forest.”
(แค่เดินไปนิดเดียวคุณก็ออกจากป่านั้นได้)
• “It is farther than you think to drive to California.”
(ระยะทางไกลกว่าที่คุณคิดที่จะขับรถไปยังแคลิฟอเนียร์)
เราใช้ it บอกเวลา
โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค
• “It is 4:30. (เวลา 4.30 น.)
• “It was earlier than he expected.” (ถึงเร็วกว่าเวลาที่เขาได้คาดคิดไว้)
• “Could you tell me what time it is?” (ช่วยบอกฉันหน่อยเวลากี่นาฬิกา?)

*จากตัวอย่างประโยคที่ยกมานั้น นักศึกษาจะพบว่า it ไม่ได้ใช้แทนอะไร เป็นเพียงพูดลอย ๆ เพื่อทำให้ประโยคสมบูรณ์ และเป็นสิ่งที่ละไว้ในฐานะเข้าใจ ตามบริบทหรือสถานการณ์ที่พูดถึง

ความหมายของ it เมื่อทำหน้าที่เป็น Dummy Pronouns ในกรณีอื่น ๆ 

นอกจาก it จะใช้ในการบอก สภาพอากาศ เวลา ระยะทางแล้ว it ยังทำหน้าที่เป็นประธานว่าง (empty subject) เพื่อการเกริ่นนำสิ่งที่คาดคิด หรือเรียกว่า Anticipatory it
โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค
• “It was assumed that the tour guide knew exactly how to get there.”
(คาดว่าไกด์นำเที่ยวรู้แน่นอนว่าจะไปถึงที่นั่นอย่างไร)

การใช้ it เป็น Dummy Pronoun จะไม่มีรูปพหูพจน์ ดังนั้นกริยาจะเป็นรูปเอกพจน์เสมอ

การใช้ there และ it เป็น Dummy Pronoun เป็นได้ทั้งประธานหรือกรรม

โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยค
กรณีเป็นประธาน (Subject)
• “There are many ducks in the pond.”
• “There is a tree in the middle of the field.”
• “It is 12:30.”
• “It is sunny outside today.”
กรณีเป็นกรรม (Object)
• “Will he make it to the game?”
• “Cool it down.”
• “Watch it!”

สำหรับเรื่องคำสรรพนามประเภทต่าง ๆ จบหมดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ หากมีอะไรเพิ่มเติมผมจะลงไว้แยกเป็นกรณีไป หัวข้อต่อไปผมก็จะพูดถึง คำกริยา เป็นลำดับต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยครับ  สวัสดีครับ

เรียบเรียงโดย
  • ติวเตอร์แบงค์
  • สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1
  • ติวเตอร์ประจำวิชา ENG, ENS, CEN2101, CEN2102, APR2101
  • ติดต่อติวเตอร์ โทร. 081-7269394 Line ID : sjbank
เอกสารอ้างอิง
  1. Brinton, Laurel J. & Donna M. Brinton. 2010. The linguistic structure of Modern English, 2nd edn. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
  2. Hopper, Paul J. 1999. A short course in grammar. New York: W. W. Norton & Company.
  3. Huddleston, Rodney. 1984. Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.
  4. Raymond Murphy. 2019. English Grammar in Use, Cambridge University Press; 5 edition (24 Jan. 2019).
  5. Marianne Celce-Murcia (Author), Donna M. Brinton. 2013. Teaching English as a Second or Foreign Language. Cengage Learning, 4th edition.
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 ธ.ค. 2562