การละหรือตัด Relative Pronouns (Omitting relative pronouns)

บางครั้งเมื่อเราอ่านงานเขียนหรือบทความบางอย่าง จะมีการละหรือตัดคำ Relative Pronouns ออกไปเสีย โดยหลักการละ Relative Pronouns มีเงื่อนไขดังนี้ครับ
1. ใช้สำหรับงานเขียนทั่ว ๆ แต่ถ้าเป็นงานเขียนที่เป็นทางการจะไม่ตัด Relative Pronouns
2. เราจะตัด Relative Pronouns เมื่อทำหน้าที่เป็นกรรมของ Relative Clause
3. ใช้กับ Clause  ที่เป็น Restrictive Relative Clause เท่านั้น

โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยคกรณีที่ 1
• “The girl to whom I gave my ice cream looked up and smiled at me.”
(เด็กหญิงคนนั้น ผู้ที่ฉันได้ให้ไอศครีมของฉัน เงยหน้าขึ้นและยิ้มมาที่ฉัน)
ประโยคนี้มีลักษณะเป็นทางการมาก (very formal) จะไม่ตัด whom และใช้ to whom

โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยคกรณีที่ 2
• “The girl whom I gave my ice cream looked up and smiled at me.”
ประโยคนี้มีลักษณะเป็นทางการ(formal) จะตัด to ออก

โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยคกรณีที่ 3
• “The girl who I gave my ice cream looked up and smiled at me.”
ประโยคนี้มีลักษณะใช้แบบทั่วไป(casual) จะใช้ who แทน whom

โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยคกรณีที่ 4
• “The girl that I gave my ice cream to looked up and smiled at me.”
ประโยคนี้มีลักษณะใช้แบบทั่วไปมาก (very casual) จะใช้ that แทน who

โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยคกรณีที่ 5
• “The girl I gave my ice cream to looked up and smiled at me.” (most casual)
ประโยคนี้มีลักษณะใช้แบบทั่วไปมากที่สุด (most casual)

จากกรณีที่ 5 นักศึกษาจะพบว่า จะมีการตัด Relative Pronouns ออก และเรามักจะพบมากในงานเขียนในปัจจุบัน

โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยคกรณีที่ 1
• “The house that I want to buy is going on sale today.”
(บ้านหลังที่ฉันต้องการซื้อ จะลดราคาวันนี้)
โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยคกรณีที่ 2
• “The house which I want to buy is going on sale today.”
โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยคกรณีที่ 3
• “The house I want to buy is going on sale today.”
จากตัวอย่างประโยคนักศึกษาอย่าลืมว่า
that กับ which ใช้สำหรับแทนสิ่งของได้
that กับ which สามารถใช้สลับกันได้
that กับ which มีฐานะเป็นกรรม ของกริยา want เราจึงสามารถละ Relative Pronouns ออกได้

โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยคกรณีที่ 1
• “The girl who is jumping into the lake is a world-famous diver.”
(ผู้หญิงนั้น ผู้ซึ่งกำลังกระโดดลงในทะเลสาป เป็นนักดำน้ำที่มีชื่อเสียงของโลก)
โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยคกรณีที่ 2
• “The girl that is jumping into the lake is a world-famous diver.”
โปรดพิจารณาตัวอย่างประโยคกรณีที่ 3
• “The girl jumping into the lake is a world-famous diver.”
จากที่ยกมานั้น ทั้ง 3 ประโยคมีความหมายเหมือนกัน แต่ประโยคที่ 3 นอกจากจะตัด who/that ออกแล้ว ยังตัด is ออกไปอีกด้วย เป็นรูปแบบที่เราพบเป็นส่วนใหญ่ในงานเขียน ที่ไม่เป็นระดับทางการมาก

หัวข้อถัดไป คือ ในกรณีที่ Relative Pronouns ทำหน้าที่เป็นกรรมของบุพบท (Objects of Prepositions) ครับ
เรียบเรียงโดย
  • ติวเตอร์แบงค์
  • สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1
  • ติวเตอร์ประจำวิชา ENG, ENS, CEN2101, CEN2102, APR2101
  • ติดต่อติวเตอร์ โทร. 081-7269394 Line ID : sjbank
เอกสารอ้างอิง
  1. Brinton, Laurel J. & Donna M. Brinton. 2010. The linguistic structure of Modern English, 2nd edn. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
  2. Hopper, Paul J. 1999. A short course in grammar. New York: W. W. Norton & Company.
  3. Huddleston, Rodney. 1984. Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.
  4. Raymond Murphy. 2019. English Grammar in Use, Cambridge University Press; 5 edition (24 Jan. 2019).
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 ธ.ค. 2562