ขอบเขตข้อสอบ กระบวนวิชา CEN2101 สำหรับภาค 1/62

          สำหรับวิชานี้ ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1 (CEN 2101) อัพเดทล่าสุด ภาค 1/62 เท่านั้น เนื่องจากวิชานี้ มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอน ขอบเขตเนื้อหา ลักษณะข้อสอบ ตลอดเวลา (ยังหามาตรฐานที่แน่ชัดไม่ได้) สำหรับ ภาค 1/62 และ อาจรวมถึง ภาคซ่อม 1/62 มีดังต่อไปนี้
1. ข้อสอบ เป็นปรนัย มีทั้งหมด 100 ข้อ
2. เอกสารประกอบการสอน สามารถซื้อได้ที่ใต้อาคารคณะศึกษาศาสตร์
3. อาจารย์ผู้สอน ดร.เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์
ขอบเขตเนื้อหาบรรยาย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
Part I  Language Skills Development : Reading Strategy for Comprehension
(ส่วนนี้ จะเป็นส่วน ไวยากรณ์)
Part II Educational Reading for Teacher ประกอบด้วย 10 บท
(ส่วนนี้เป็นส่วนของเนื้อเรื่องสำหรับอ่าน)
บทที่ 1 The Thai Education System (ระบบการศึกษาไทย)
บทที่ 2 Curriculum Development (การพัฒนาหลักสูตร)
บทที่ 3 Teaching and Learning Theories (ทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอน)
บทที่ 4 Teacher's Roles and Responsibilities in Education (บทบาทและความรับผิดชอบของครูในด้านการศึกษา)
บทที่ 5 Administrative and Organizational Structures (โครงสร้างองค์กรและการบริหาร ในระบบการศึกษาไทย)
บทที่ 6 Thai School Rules and Regulations (กฎและข้อบังคับของโรงเรียนไทย)
บทที่ 7 Regulations of The Teachers' Council of Thailand (ข้อบังคับของคุรุสภาไทย)
บทที่ 8 7 Smart Ways to Use Technology in Classroom ( 7 วิธีที่ฉลาดในการใช้เทคโนโลยีในชั้นชั้นเรียน)
บทที่ 9 Classroom Action Research (การวิจัยในชั้นเรียน คือ อะไร ทำไม อย่างไร)
บทที่ 10 10 Ways to Improve Your English Language Skills (10 วิธี ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ)

แนวข้อสอบที่ออกสอบ เมื่อ ภาค 1/62 (สอบเมื่อ 17 ต.ค.62) พอคร่าว ๆ ดังนี้ มีทั้งหมด 100 ข้อ
1. ข้อสอบเกี่ยวกับ ไวยากรณ์ ประมาณ 50 ข้อ
2. ข้อสอบเกี่ยวกับ เนื้อเรื่องทั้ง 10 บท ประมาณ 50 ข้อ
*** รายละเอียดข้อสอบคงจะบอกมากกว่านี้ไม่ได้ครับ มันจะผิดจรรยาบรรณของติวเตอร์

สำหรับน้อง ๆ ที่มีปัญหาพื้นฐานภาษาอังกฤษ ไม่แข็งแรง สามารถขอคำแนะนำหรือติวได้
มีทั้งคอร์สตัวส่วนตัว และคอร์สที่ติวในสำนักงาน
ติดต่อขอคำแนะนำได้ฟรี
ติวเตอร์แบงค์ โทร. 081-7269394 หรือ LineID : sjbank
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 (เดินเข้าไป 60 ก้าว อยู่ด้านขวามือ)
ติวเตอร์ประจำวิชา ENG, ENS, CEN ติวภาษาอังกฤษทุกระดับ