เฉลยข้อสอบ ก.พ. ภาค ก คณิตศาสตร์ทั่วไป เรื่อง อัตราส่วน ข้อที่ 1
โจทย์
นายฟาร์มเก่ง เลี้ยงสัตว์ไว้ 3 ชนิด มีไก่ 3/8 ของทั้งหมด โดยมีไก่มากกว่าเป็ด 60 ตัว และมีหมู 120 ตัว
นายฟาร์มเก่ง เลี้ยงสัตว์ไว้ทั้งหมด กี่ตัว
1) 260
2) 250
3) 290
4) 240
วิธีทำ
จากโจทย์ เราจะพบว่า นายฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด มี 8 ส่วน แบ่งเป็น ไก่ เป็ด และ หมู
เขียนเป็นอัตราส่วนได้ดังนี้
ไก่ : เป็ด : หมู = ทั้งหมด
มีไก่ 3 ส่วน กำหนดให้เป็น 3X
มีไก่มากกว่าเป็ด 60 กำหนดให้เป็น 3X - 60
ทั้งหมด รวมกัน เป็น 8X
เขียนเป็นสัดส่วนได้ดังนี้
3X + [3X - 60] + 120 = 8X
6X + 60 = 8X
2X = 60
X = 30
เมื่อแก้ สมการแล้วได้ค่า X = 30 นำไปแทนค่าหาทั้งหมด จะได้ 8 x 30 = 240
คำตอบ คือ นายฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 3 ชนิด รวมกัน เท่ากับ 240 ตัว
คำนวณหา ไก่ทั้งหมด 3X  เท่ากับ 3 x 30 = 90 ตัว
คำนวณหา เป็ด เท่ากับ 3X - 60 = 3x30 - 60 = 90 - 60 = 30 ตัว
ผลรวม เท่ากับ 90 + 30 + 120 = 240
-------------------------------------------
คำนวณหาอัตรส่วนของสัตว์ แต่ละชนิดได้ดังนี้
ไก่ เท่ากับ 90/240 เท่ากับ 3/8
เป็ด เท่ากับ 30/240 เท่ากับ 1/8
หมู เท่ากับ 120/240 เท่ากับ 4/8
-------------------------------------------
เขียนเป็นอัตราส่วน ไก่ : เป็ด : หมู = ทั้งหมด ได้ดังนี้
3 : 1 : 4 = 8
------------------------------------------
ในการทำข้อสอบ ก.พ. ภาค ก นั้น ใน 1 ข้อ ไม่ควรใช้เวลาเกิน 1 นาทีครึ่ง ครับ
เรื่องสัดส่วน แล้วแต่ว่าข้อสอบจะถามส่วนไหน แต่วิธีคิดเหมือนกัน
การทำความเข้าใจวิธีคิด และฝึกทำโจทย์ จะทำให้เราทำข้อสอบได้เร็วขึ้น
------------------------------------------
ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบ  โดย ติวเตอร์แบงค์  โทร. 081 - 7269394
สถาบันติว PERFECT ซ. รามคำแหง 43/1 โทร. 02 - 7189311
สถาบันติว THE BEST CENTER ซ. รามคำแหง 43/1 โทร. 02-3141492, 02-3186868
------------------------------------------