■ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีทั้งหมดกว่า 1000 คำ พร้อมความหมายตรงข้าม จาก A -Z
■ เป็นคำศัพท์ระดับพื้นฐาน ที่นักเรียนควรทราบ
■ ศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น มีหลายความหมาย แต่ในที่นี้ผมจะแปลความหมายที่ใช้กันทั่วไป
■ เทคนิคการจำศัพท์ที่ดีนั้น คือการจำเป็นกลุ่ม หรือเรียกว่า word family
■ ผมจะลงให้รอบละ 50 คำ จนกว่าจะครบ (ขึ้นอยู่กับเวลาว่าง)
■ หากพบข้อบกพร่อง โปรดแจ้งและแนะนำมาด้วยครับ

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์ตรงข้าม
ความหมายตรงข้าม
51
bad luck
โชคร้าย
fortune
โชคลาภ
52
beauty
ความงาม
ugliness
ความอัปลักษณ์
53
before
ก่อน
after
หลัง
54
begin
เริ่ม
end
จบ
55
beginning
การเริ่มต้น
ending
การสิ้นสุด
56
behind
ข้างหลัง
in front of
ข้างหน้า
57
best
ดีที่สุด
worst
แย่ที่สุด
58
better
ดีขึ้น
worse
แย่ลง
59
beautiful
อย่างสวยงาม
ugly
อย่างน่าเกลียด
60
big
ใหญ่
small
เล็ก
61
birth
การเกิด
death
การตาย
62
bitter
ขม
sweet
หวาน
63
black
ดำ
white
ขาว
64
blunt
ทู่,ไม่คม
sharp
แหลมคม
65
body
ร่างกาย
soul
วิญญาณ
66
boring
น่าเบื่อ
exciting
ตื่นเต้น
67
borrow
ขอยืม
lend
ให้ยืม
68
bottom
ส่วนล่างสุด
top
ส่วนบนสุด
69
boy
เด็กชาย
girl
เด็กหญิง
70
brave
กล้าหาญ
cowardly
ขี้ขลาด
71
break
หักพัง
fix
ซ่อมแซม
72
broad
กว้าง
narrow
แคบ
73
brother
พี่ชาย
sister
พี่สาว
74
build
สร้าง
destroy
ทำลาย
75
busy
ขยัน
lazy
เกียจคร้าน
76
buy
ซื้อ
sell
ขาย
77
calm
สงบ
excited
ตื่นเต้น
78
careful
ระมัดระวัง
careless
ประมาท
79
catch
จับได้,ทัน
miss
พลาด,ไม่ทัน
80
ceiling
เพดาน
floor
พื้น
81
cellar
ห้องใต้ดิน
attic
ห้องใต้หลังคา
82
centre
ใจกลาง
outskirts
รอบนอก
83
certainly
แน่นอน
probably
บางที
84
changeable
เปลี่ยนแปลงได้
constant
คงที่ถาวร
85
cheap 
ราคาถูก
expensive
ราคาแพง
86
child
วัยเด็ก
adult
วัยผู้ใหญ่
87
children
ลูกๆ
parents
ผู้ปกครอง
88
clean
สะอาด
dirty
สกปรก
89
clear
ชัดเจน
cloudy
กำกวม
90
clever
ฉลาด
stupid
โง่เขลา
91
close
ปิด
open
เปิด
92
cold
เย็น
hot
ร้อน
93
cold
ความเย็น
heat
ความร้อน
94
come
มา
go
ไป
95
comedy
เรื่องขำขัน
drama
เรื่องจริงจัง
96
complicated
อย่างซับซ้อน
simple
อย่างง่าย
97
compliment
ยกย่อง
insult
ดูถูก
98
compulsory
บังคับ
voluntary
สมัครใจ
99
connect
เชื่อมต่อกัน
separate
แยกจากกัน
100
consonant
พยัญชนะ
vowel
สระ
ที่มา : http://englishstudyhere.com
รวมคำศัพท์ความหมายตรงข้าม 1000 คำ ระดับพื้นฐาน ลำดับที่ 51-100