การตั้งค่า ตำแหน่ง TopWidgets-S3-A สำหรับ TBANOVA
โปรดดูเว็บตัวอย่าง ประกอบครับได้ที่    https://tbanovas.blogspot.com
การตั้งค่า ตำแหน่ง TopWidgets-S3-A สำหรับ TBANOVA
รูปแบบของ ตำแหน่ง TopWidgets-S3-A ตัวอย่างที่เห็นในเว็บ
การตั้งค่า ตำแหน่ง TopWidgets-S3-A สำหรับ TBANOVA
รูปแบบการแสดงผลเป็นแบบ big-wide การแก้ไข โดยการเปลี่ยนในส่วนของ data-label ตามที่ต้องการ