การตั้งค่าตำแหน่ง TopWidgets-S2L-S2R สำหรับ TBANOVA

โปรดดูเว็บตัวอย่าง ประกอบครับได้ที่    https://tbanovas.blogspot.com
การตั้งค่าตำแหน่ง TopWidgets-S2L-S2R  รูปแบบการแสดงผลหน้าเว็บ เป็นดังนี้
การระบุคำสั่ง มีดังนี้