การตั้งค่าตำแหน่ง TopWidgets-S1-A TBANOVA

โปรดดูเว็บตัวอย่าง ประกอบครับได้ที่    https://tbanovas.blogspot.com
การตั้งค่าตำแหน่ง TopWidgets-S1-C สำหรับ TBANOVA  ลักษณะที่เห็นบนหน้าเว็บ

คำสั่งการตั้งค่าตำแหน่ง TopWidgets-S1-C  เป็นแบบนี้
ใส่ข้อมูลตามในภาพเลยครับ