การตั้งค่าตำแหน่ง TopWidgets-S1-A TBANOVA

โปรดดูเว็บตัวอย่าง ประกอบครับได้ที่    https://tbanovas.blogspot.com
การตั้งค่าตำแหน่ง TopWidgets-S1-B สำหรับ TBANOVA
รูปแบบตำแหน่ง TopWidgets-S1-B สำหรับ TBANOVA บนเว็บจะมีลักษณะนี้
รูปแบบคำสั่ง การตั้งค่าตำแหน่ง TopWidgets-S1-B
หมายเหตุ สิ่งที่ต้องใส่คือ data-label ส่วนอื่น ถ้าไม่ใส่ก็ให้เว้นว่างไว้ครับ