การตั้งค่าตำแหน่ง TopWidgets-S1-A TBANOVA
โปรดดูเว็บตัวอย่าง ประกอบครับได้ที่    https://tbanovas.blogspot.com
การตั้งค่าตำแหน่ง TopWidgets-S1-A
ตำแหน่ง TopWidgets-S1-A ที่เห็นบนเว็บ คือส่วนนี้ (เป็นส่วนของคลิบยูทูป)

การตั้งค่าตำแหน่ง TopWidgets-S1-A มีดังนี้

โปรดทราบ ! สำหรับส่วนนี้ ในการโพสท์คลิปยูทูป เราไม่จำเป็นต้องใส่ภาพหน้าปก
เพราะระบบจะแสดงภาพปกจากคลิปทูทูปให้เรียบร้อยครับ