การสร้าง Sitemap หรือ ผังเว็บ สำหรับ TBANOVA

การสร้าง Sitemap หรือ ผังเว็บ สำหรับ TBANOVA
ตัวอย่าง Sitemap  https://tbanovas.blogspot.com/p/sitemap.html
ขั้นตอนการทำ เหมือนกับ การสร้าง Contact Form
แต่เปลี่ยนเป็น Code ด้านล่างนี้แทน ครับ

<div class='tl-sitemap'></div>

วิธีทำขั้นที่ 1 ทำตามในรูป
ไปที่ Pages>New page เลือก HTML ส่วน Options เลือก Don't allow
วิธีทำขั้นที่ 2 Layout ทำตามในรูป
ขั้นตอนที่ 3 สิ่งที่เห็น
ขั้นตอนที่ 4
แสดงความยินดีให้กับตัวเอง : โดยการกระโดดถีบเพื่อนข้างๆ