ส่วนประกอบต่างๆ-Layout-Admin ของ TBANOVA TEMPLATE
Theme Layout ส่วนของADMIN ของ TBANOVA แบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ ครับ
(ค่อยๆ ดูนะครับ บางคนอาจจะงงในช่วงแรกๆ พอเข้าใจแล้ว มันง่ายมาก)

*** ดูเว็บตัวอย่างประกอบได้ที่ https://tbanovas.blogspot.com  หรือคลิกที่ครับ
*** ซึ่งในเว็บตัวอย่าง ผมได้ระบุตำแหน่ง Layout ไว้แล้วครับ

=== สำหรับส่วนของ ADMIN นะครับ===
ส่วนที่ 1 คือ Side Panel (แถบด้านซ้าย)
Theme Layout ของ TBANOVA

ส่วนที่ 2 คือ StaticPages

ส่วนที่ 3 คือ Socialicons

ส่วนที่ 4 คือ BlogHeader

ส่วนที่ 5 คือ Ad728x90

ส่วนที่ 6 คือ Dropdown หรือ  Navigation Menu
ส่วนที่ 7 คือ Home-Featured แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ News Ticker กับ Top Home Widget

ส่วนที่ 8 คือ FullWith-Top

ส่วนที่ 9 คือ TopWidgets-S1

ส่วนที่ 10 คือ Sidebar-Widgets (แถบด้านขวา)

ส่วนที่ 11 คือ TopWidgets-S2L(ด้านซ้าย) และ TopWidgets-S2R(ด้านขวา)

ส่วนที่ 12 คือ TopWidgets-S3

ส่วนที่ 13 คือ Main หรือ Blog Posts Gadgets

ส่วนที่ 14 คือ BottomWidgets-S1

ส่วนที่ 15 คือ BottomWidgets-S2L(ด้านซ้าย) กับ BottomWidgets-S2R(ด้านซ้าย)

ส่วนที่ 16 คือ BottomWidgets-S3

ส่วนที่ 17 คือ FullWidth-Bottom

ส่วนที่ 18 คือ Footnav

ส่วนที่ 19 คือ Foot1, Foot2, Foot3

ส่วนที่ 20 คือ Aboutus

===ยังมีส่วนอื่นๆ อีก ผมจะค่อยๆ นำมาอธิบายครับ แค่นี้ก็.....อืม...===
โปรดทราบสำหรับมือใหม่ : ส่วนที่ห้ามลบออกคือ ส่วนที่ 2-7,13,20 (แต่สามารถเข้าไปแก้ไขได้)
ถ้าลบออกแล้ว หากต้องการนำเข้ามาใหม่ ก็ต้องลง Code ใหม่ครับ.