การตั้งค่าส่วนของ Home Top Widget สำหรับ TBANOVA

การตั้งค่าตำแหน่งของ Home Top Widget สำหรับ TBANOVA
โปรดดูเว็บตัวอย่าง ประกอบครับได้ที่    https://tbanovas.blogspot.com
ลักษณะ Code เป็นแบบนี้  ให้แก้ไขใส่หมวดหมู่เนื้อหาตามต้องการ ใส่ได้ 4 หมวดครับ

ตำแหน่งของ Home Top Widget ที่ปรากฏบนหน้าเว็บ

สงสัยจุดไหน : ถามมานะครับ