คำศัพท์ ENG1001 บทที่ 4
จัดทำโดย ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 โทร. 0817269394  Line : sjbank
■■■ เนื้อหาอยู่ในรูปตาราง ถ้าดูในมือถือให้ดูเป็นแนวนอน นะครับ ■■■
คำศัพท์
ชนิดของคำ
ความหมาย
ความหมายเหมือน(synonym)
1
borough
n.
เขต เมือง
-
2
metropolitan
adj.
มหานคร
large busy city
3
utter
v.
พูด เปล่งเสียง
speak, pronounce
4
situated
vt.
ตั้งอยู่
located, placed
5
confluence
n.
การบรรจบกัน
-
6
waterways
n.
ทางน้ำ
-
7
ideal
adj.
อุดมคติ
perfect
8
abundance
n.
อุดมสมบูรณ์, มากมาย
wealth, large quantity
9
jut out
v.
ยื่นออก,โผล่ออก
stick out
10
broadest
adj.
กว้างที่สุด
-
11
population
n.
ประชากร
-
12
make up of
vt.
รวบรวมเป็น
 -
13
jump to mind 
v.
นึกขึ้นมาได้
 -
14
double-punch words
adj.
พูดซ้ำ 2 ครั้ง
 -
15
shoreline
n.
แนวชายฝั่ง
-
16
channel
n.
ช่องทาง
-
17
bits
n.
เล็กน้อย, นิดเดียว
-

คำศัพท์ ENG1001 : ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ออกสอบบ่อย