คำศัพท์ ENG1001 บทที่ 3
จัดทำโดย ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 โทร. 0817269394  Line : sjbank
■■■ เนื้อหาอยู่ในรูปตาราง ถ้าดูในมือถือให้ดูเป็นแนวนอน นะครับ ■■■
คำศัพท์
ชนิดของคำ
ความหมาย
ความหมายเหมือน(synonym)
1
maximum
adj.
ระดับสูงสุด
greatest quantity
2
shrink
v.
หดตัว,ลดขนาด
move away from
3
energy
n.
มีพลัง
capacity of acting
4
faith
n.
ความศรัทธา
belief, trust
5
devotion
n.
การอุทิศตน
 dedication, commitment
6
endeavor
n.
ความพยายาม
attempt
7
light
v.
ส่องสว่าง
illuminate
8
citizens
n.
พลเมือง
member of a country
9
strength
n.
มั่นใจ,กล้าหาญ
confidence, courage
10
sacrifice
n.
ความเสียสละ
give up, abandon
11
conscience
n.
ความมีจิตสำนึก
sense of right and wrong
12
go forth
v.
ก้าวไปข้างหน้า
 go forward
13
responsibility 
n.
ความรับผิดชอบ
 obligation, duty
14
glow
n.
แสงสว่าง
 light, gleam
หมายเหตุ : ความหมายเหมือนบางคำ ในตำราไม่ระบุไว้ ผมเพิ่มเติมเข้าไปให้แล้วครับ
คำศัพท์ ENG1001 : ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ออกสอบบ่อย