คำศัพท์ ENG1001 บทที่ 2
จัดทำโดย ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 โทร. 0817269394  Line : sjbank
■■■ เนื้อหาอยู่ในรูปตาราง ถ้าดูในมือถือให้ดูเป็นแนวนอน นะครับ ■■■
คำศัพท์
ชนิดของคำ
ความหมาย
ความหมายเหมือน(synonym)
1
ambitious
adj.
กระตือรือร้น
aspiring
2
due to
prep.
เนื่องจาก
because of
3
location
n.
ที่ตั้ง
site
4
respected
adj.
สำคัญ, น่าสนใจ
admired, important
5
superior
adj.
ยอดเยี่ยม, เหนือกว่า
excellent, better, higher
6
intern
n.
นศ.ฝึกงาน
recent graduate
7
relief
n.
บรรเทาทุกข์, ช่วยเหลือ
aid
8
riot
n.
จลาจล
violence
9
assassination
n.
การลอบสังหาร
murder by sudden
10
enroll
v.
สมัครเข้าเรียน
register
11
earn
v.
ได้รับ
receive, gain
12
bright
adj.
เฉลียวฉลาด
 clever, keen
13
foreign service 
adj+n.
การต่างประเทศ
 -
14
Senator
n.
วุฒิสมาชิก
 -
15
the Red Cross
n.
สภากาชาด
-
16
degree
n.
ปริญญา
-
17
perform
v.
ปฏิบัติ, ดำเนินการ
carry out; execute

คำศัพท์ ENG1001 : ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ออกสอบบ่อย