คำศัพท์ ENG1001 บทที่ 1
จัดทำโดย ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 โทร.081-7269394 Line : sjbank
■■■ เนื้อหาอยู่ในรูปตาราง ถ้าดูในมือถือให้ดูเป็นแนวนอน นะครับ ■■■
คำศัพท์
ชนิดของคำ
ความหมาย
ความหมายเหมือน(synonym)
1
hesitation
n.
ความลังเล
pausing, delaying
2
self-doubt
n.
ไม่มันใจในตัวเอง
lack of confidence
3
uncertainty
n.
ความไม่แน่นอน
state of doubt
4
role
n.
บทบาท
behavior pattern
5
plagued
v.
ทำให้เดือดร้อน
troubled, suffered
6
predecessors
n.
บรรพบุรุษ, ผู้มาก่อน
ancestors
7
unaffected
adj.
เป็นธรรมชาติ,ไม่เสแสร้ง
natural, genuine
8
affection
n.
ความรักใคร่
fondness
9
prosperity
n.
ความมั่งคั่ง
well-being
10
title
n.
ตำแหน่ง
-
11
housewife
n.
แม่บ้าน
-
12
election
n.
การเลือกตั้ง
 vote
13
manner 
n.
กริยาท่าทาง
 character, appearance
14
nation
n.
ประเทศชาติ
 country
15
peace
n.
สันติภาพ, สงบ
calmness
16
first lady
n.
สตรีหมายเลข 1
-

คำศัพท์ ENG1001 : ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน ที่ออกสอบบ่อย