ส่วนประกอบต่างๆ-Layout-Admin ของ TBANOVA TEMPLATE

การสร้างเมนู ติดต่อสอบถาม หรือ Contact Form สำหรับ TBANOVA BLOGGER มีขั้นตอนดังต่อไปนี่
โปรดดูเว็บตัวอย่าง ประกอบครับได้ที่    https://tbanovas.blogspot.com
สำหรับมือใหม่ : โปรดอ่านให้ขั้นตอนให้ละเอียดด้วยนะครับ.
ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เมนู Pages คลิก Newpage (ตามรูปเลยนะครับ)
ขั้นตอนที่ 2 ให้ Copy Code ทั้งหมดนี้ไปวาง ตามขั้นตอนที่ 1 แล้วกด Publish

<div class="col1 contact-custom">
<div class="tl-col-inner custom-contact-form">
<div class="contact-us-form">
<form name="contact-form">
<div class="form-hint cn-name">
Your Name : </div>
<input class='contact-form-name' id='ContactForm1_contact-form-name' name='name' value="Name" size='30' type='text' onblur='if (this.value == "") {this.value = "Name";}' onfocus='if (this.value == "Name") {this.value = "";}' />
<div class="form-hint cn-email">
Your Email: <em>*</em></div>
<input class='contact-form-email' id='ContactForm1_contact-form-email' name='email' value="Email ID"  size='30' type='text' onblur='if (this.value == "") {this.value = "Email ID";}' onfocus='if (this.value == "Email ID") {this.value = "";}'/>
<div class="form-hint cn-subject">
Subject:</div>
<input class='contact-form-subject' id='ContactForm1_contact-form-email' name='subject' value="Subject"  size='30' type='text' onblur='if (this.value == "") {this.value = "Subject";}' onfocus='if (this.value == "Subject") {this.value = "";}'/>
<div class="form-hint cn-message">
Your Message: <em>*</em></div>
<textarea class="contact-form-email-message" id="ContactForm1_contact-form-email-message" name="email-message" onblur="if (this.value == "") {this.value = "Leave Your Message..";}" onfocus="if (this.value == "Leave Your Message..") {this.value = "";}" value="Leave Your Message.."></textarea> 
<input class='button red' type='reset' value='Clear'/> 
<input class="button green" id="ContactForm1_contact-form-submit" type="button" value="Send" />
<br />
<div style="max-width: 500px; text-align: center; width: 100%;">
<div class="contact-form-error-message" id="ContactForm1_contact-form-error-message">
</div>
<div class="contact-form-success-message" id="ContactForm1_contact-form-success-message">
</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
ขั้นตอนที่ 3 ทำการเพิ่ม เมนูติดต่อสอบถาม เข้าไปใน Topmenu ทำตามขั้นตอนในภาพครับ
ในที่สุด ก็จะปรากฏเมนูติดต่อสอบถาม ด้านบนสุด แล้วครับ
ยินดีให้กับตัวเอง : โดยการปรบมือ 5 ครั้งเดี๋ยวนี้.

เมนู Contact ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับ คลิกดูที่นี่