ตำแหน่ง BottomWidgets-S3-A สำหรับ TBANOVA
โปรดดูเว็บตัวอย่าง ประกอบครับได้ที่    https://tbanovas.blogspot.com
ตำแหน่ง BottomWidgets-S3-A สำหรับ TBANOVA
ตำแหน่ง BottomWidgets-S3-A สำหรับ TBANOVA จะเป็นแบบ Stack การตั้งค่าก็แค่ระบุหมวดครับ
ตำแหน่ง BottomWidgets-S3-A สำหรับ TBANOVA