การตั้งค่า ตำแหน่ง BOTTOMWIDGETS-S3-B สำหรับ TBANOVA
การตั้งค่า ตำแหน่ง BOTTOMWIDGETS-S3-B สำหรับ TBANOVA
การตั้งค่า ตำแหน่ง BOTTOMWIDGETS-S3-B สำหรับ TBANOVA
โปรดดูเว็บตัวอย่าง ประกอบครับได้ที่    https://tbanovas.blogspot.com

ตำแหน่ง BOTTOMWIDGETS-S3-B จะแสดงเฉพาะภาพแรกของแต่ละโพสท์เท่านั้นครับ
การตั้งค่าก็ให้กำหนดตามภาพ สำคัญคือการระบุหมวด ที่เราต้องการ
การตั้งค่า ตำแหน่ง BOTTOMWIDGETS-S3-B สำหรับ TBANOVA