การตั้งค่า ตำแหน่ง BottomWidgets-S2Lและ S2R ของ TBANOBA

การตั้งค่า ตำแหน่ง BottomWidgets-S2Lและ S2R

โปรดดูเว็บตัวอย่าง ประกอบครับได้ที่    https://tbanovas.blogspot.com
การตั้งค่า ตำแหน่ง BottomWidgets-S2Lและ S2R ของ TBANOBA กำหนดเหมือนกันดังนี้
สิ่งที่ต้องใส่ คือ ระบุหมวด ที่ต้องการ