การตั้งค่า ตำแหน่ง BottomWidgets-S1 สำหรับ TNANOVA
การตั้งค่า ตำแหน่ง BottomWidgets-S1 สำหรับ TNANOVA

การตั้งค่า ตำแหน่ง BottomWidgets-S1 สำหรับ TNANOVA
โปรดดู ในเว็บตัวอย่าง ประกอบครับ https://tbanovas.blogspot.com/
ตำแหน่งนี้ จะเป็นลักษณะของ สไลด์ (ตามภาพ) ครับ
การกำหนด แค่เปลี่ยนหมวดเนื้อหาตามที่คุณต้องการ นะครับ
การตั้งค่า ตำแหน่ง BottomWidgets-S1 สำหรับ TNANOVA