การใส่ Banner หรือ Adsense แสดงผลใต้ชื่อเรื่องทุกโพส์ สำหรับ TBANOVA

การใส่ Banner หรือ Adsense แสดงผลใต้ชื่อเรื่องทุกโพส์ สำหรับ TBANOVA
1. เปลี่ยนตำแหน่ง (#) แรก  เป็น ลิงค์ของเว็บที่เราต้องการโฆษณา
2.  เปลี่ยนตำแหน่ง (#) หลัง  เป็น ลิงค์ของภาพ  Banner หรือ Adsense


ตัวอย่างครับ ประมาณนี้ แบนเนอร์จะปรากฏใต้ชื่อเรื่องทุกโพสท์ โดยความกว้างไม่เกิน 728 Pixel ความสูง แล้วแต่จะกำหนดครับ