■ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีทั้งหมดกว่า 1000 คำ พร้อมความหมายตรงข้าม จาก A -Z
■ เป็นคำศัพท์ระดับพื้นฐาน ที่นักเรียนควรทราบ
■ ศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น มีหลายความหมาย แต่ในที่นี้ผมจะแปลความหมายที่ใช้กันทั่วไป
■ เทคนิคการจำศัพท์ที่ดีนั้น คือการจำเป็นกลุ่ม หรือเรียกว่า word family
■ ผมจะลงให้รอบละ 50 คำ จนกว่าจะครบ (ขึ้นอยู่กับเวลาว่าง)
■ หากพบข้อบกพร่อง โปรดแจ้งและแนะนำมาด้วยครับ

คำศัพท์
ความหมาย
คำศัพท์ตรงข้าม
ความหมายตรงข้าม
1
about
โดยประมาณ
exactly
อย่างแน่นอน
2
above
อยู่ข้างบน
below
อยู่ข้างล่าง
3
absence
ไม่ปรากฏ
presence
ปรากฏอยู่
4
abundance
อุดมสมบูรณ์
lack
ขาดแคลน
5
accept
ยอมรับ
refuse
ปฏิเสธ
6
accidental
โดยบังเอิญ
intentional
โดยเจตนา
7
active
ขยัน
lazy
เกี่ยจคร้าน
8
add
บวก
subtract
ลบ
9
admit
ยอมรับ
deny
ปฏิเสธ
10
adult
วัยผู้ใหญ่
child
วัยเด็ก
11
advanced
ระดับสูง
elementary
ระดับพื้นฐาน
12
affirmative
บอกเล่า
negative
ปฏิเสธ
13
afraid
หวาดกลัว
brave
กล้าหาญ
14
after
หลัง
before
ก่อน
15
against
ต่อต้าน
for
สนับสนุน
16
alike
เหมือนกัน
different
แตกต่างกัน
17
alive
มีชีวิต
dead
ตาย
18
all
ทั้งหมด
none
ไ่ม่มีเลย
19
allow
อนุญาต
forbid
ห้าม
20
already
เรียบร้อยแล้ว
not yet
ยังเลย
21
always
สม่ำเสมอ
never
ไม่เคย
22
ancient
โบราณ
modern
ทันสมัย
23
ancestor
บรรพบุรุษ
descendant
ผู้สืบสันดาน
24
agree
เห็นด้วย
refuse
ปฏิเสธ
25
amateur
มือสมัครเล่น
professional
มืออาชีพ
26
amuse
สนุกสนาน
bore
เบื่อ
27
angel
เทวดา
devil
ปีศาจ
28
animal
สัตว์
human
มนุษย์
29
annoy
กวนใจ
satisfy
พอใจ
30
answer
ตอบ
ask
ถาม
31
answer
คำตอบ
question
คำถาม
32
antonym
ความหมายตรงข้าม
synonym
ความหมายเหมือน
33
apart
แยกกัน
together
รวมกัน
34
approximately
โดยประมาณ
exactly
อย่างแน่นอน
35
argue
โต้แย้ง
agree
เห็นด้วย
36
arrest
ถูกจับกุม
free
ปล่อยอิสระ
37
arrival
การมาถึง
departure
การออกเดินทาง
38
arrive
มาถึง
depart
ออกไป
39
artificial
ของเทียม
natural
ของธรรมชาติ
40
ascent
ขึ้นบน
descent
ลงล่าง
41
asleep
หลับ
awake
ตื่น
42
attack
โจมตี
defend
ตั้งรับ
43
attack
การโจมตี
defence
การตั้งรับ
44
attic
ห้องใต้เพดาน
cellar
ห้องใต้ดิน
45
autumn
ฤดูใบไม้ร่วง
spring
ฤดูใบไม้ผลิ
46
awful
ร้ายกาจ
nice
แสนดี
47
back
เบื้องหลัง
in front of
เบื้องหน้า
48
background
ส่วนด้านหลัง
foreground
ส่วนด้านหน้า
49
backward
ย้อนกลับ
forward
เดินหน้า
50
bad
เลว
good
ดี
ที่มา : http://englishstudyhere.com
รวมคำศัพท์ความหมายตรงข้าม 1000 คำ ระดับพื้นฐาน ลำดับที่ 1-50