แนวข้อสอบ กระบวนวิชา RUS2012 (ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4)
วิชานี้ เป็นข้อสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 120 ข้อ

หัวข้อที่ออกสอบ มีดังนี้ (ยึดตามคำบรรยายภาคล่าสุด)

โดย แบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

I.  Родительный падеж во множественном числе. (การก 2 รูปพหูพจน์)
II. Дательный падеж во множественном числе. (การก 3 รูปพหูพจน์)
III. Винительный падеж  во множественном числе. (การก 4 รูปพหูพจน์)
IV. Творительный падеж  во множественном числе. (การก 5 รูปพหูพจน์)
V. Предложный падеж  во множественном числе. (การก 6 รูปพหูพจน์)
VI. Употребление существительного «друг друга»
VII. Употребление предлогов «у» и «к»
VIII. Употребление существительного «какой-то»
IX. Дата
X. Употребление местоимения КОТОРЫЙ
XI. Употребление союза ЕСЛИ БЫ
XII. Деепричастие
XIII. Страдателное причастие
XIV. Дейсивительное Причастия
------------------------
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1
โทร. 081-7269394, Line : sjbank
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4