แนวข้อสอบ กระบวนวิชา RUS2011 (ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3)
วิชานี้ เป็นข้อสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 120 ข้อ

หัวข้อที่ออกสอบ มีดังนี้ (ยึดตามคำบรรยายภาคล่าสุด)
โดย แบ่งออกเป็น 13 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. Родительный падеж в единественном числе. (การใช้การกที่ 2)
2. Дательный падеж в единественном числе. (การใช้การกที่ 3)
3. Творительный падеж  в единественном числе. (การใช้การกที่ 5)
4. Предложный падеж в единественном числе. (การใช้การกที่ 6)
5. Заболевание (การบอกอาการเจ็บป่วย)
6. Национальность  (สัญชาติ)
7. Изменение прилагтельного  в наречие  (กริยาวิเศษณ์)
8. Употребление прилагтельного  «каждый» (การบอกความถึ่งของเหตุการณ์)
9. Дата (การบอกวันที่)
10. Употребление местоимения «КОТОРЫЙ» (การใช้สรรพนาม который )
11. Употребление частицы «ли»
12. Употребление глагола «быть» и «ходить»
13. คำศัพท์ไม่เข้าพวก


▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1
โทร. 081-7269394, Line : sjbank
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
----------------------------------
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3