แนวข้อสอบ กระบวนวิชา RUS1012 (ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2)
วิชานี้ เป็นข้อสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 120 ข้อ

หัวข้อที่ออกสอบ มีดังนี้ (ยึดตามคำบรรยายภาคล่าสุด)


1. การใช้คำนามหลังตัวเลข

2. การใช้การกที่ 4 (กรรมตรง) виьный падежнител
3. การใช้การกที่ 3 (กรรมรอง) дательный падек
4. การใช้คำคุณศัพท์สั้น должен
5. การใช้คำสันธาน чтобы  เชื่อมประโยค
6. การใช้กริยา хотеть
7. การใช้กริยาในรูปคำสั่ง (императив)
8. การใช้คำสรรพนาม который เชื่อมประโยค
9. การใช้คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ свой ในรูปการกที่ 4
10. การใช้ через และ назад
11. กริยาไม่สมบูรณ์ - สมบูรณ์ НСВ - СВ
12. การใช้การกที่ 6 (предложный падек)
13. แปลคำศัพท์และประโยค, คำศัพท์ไม่เข้าพวก , บทสนทนาสั้นๆ
------------------------------------------------------
หัวข้อ 1- 12 ออกสอบ ประมาณ 100 ข้อ
หัวข้อ 13 ออกสอบ ประมาณ 20 ข้อ
------------------------------------------------------

▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1
โทร. 081-7269394, Line : sjbank
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2