แนวข้อสอบ กระบวนวิชา RUS1011 (ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1)
วิชานี้ เป็นข้อสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 120 ข้อ

หัวข้อที่ออกสอบ มีดังนี้ (ยึดตามคำบรรยายภาคล่าสุด)

โดย แบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

1. การใช้คำสรรพนามแทนคำนาม
2. การใช้คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ
3. การใช้คำสรรพนามชี้เฉพาะ
4. การกระจายกริยาในรูปปัจจุบันกาล
5. คำนามในรูปพหูพจน์
6. การใช้คำคุณศัพท์
7. การใช้การกที่ 6
8. การใช้การกที่ 4
9. การกระจายกริยาในรูปอดีตกาล
10. การใช้การกที่ 2 กับ บุพบท у
11. การใช้คำสรรพนาม который  เชื่อมประโยค
12. ตัวเลข
13. ศัพท์ สำนวน ประโยคถามราคา
14. เติมตัวอักษรในช่องว่าง

------------------------------------------------------

หัวข้อ 1- 12 ออกสอบ ประมาณ 97 ข้อ
หัวข้อ 13-14 ออกสอบ ประมาณ 23 ข้อ
------------------------------------------------------

▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ติวเตอร์แบงค์
สถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1
โทร. 081-7269394, Line : sjbank
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1