เทคนิคการทำข้อสอบ |reading passage|ส่วน Vocabulary|ตอนที่ 2

ในข้อสอบ Reading passage มีคำถามหลายรูปแบบ
คลิปนี้จะสรุปเทคนิคการทำข้อสอบ คำถามให้หาความหมายเหมือน
เทคนิคการทำข้อสอบ reading passage  ส่วน Vocabulary
โดยเน้นไปที่การทำข้อสอบ TOEFL เป็นหลัก
แต่ก็สามารถนำไปใช้กับข้อสอบอื่นๆ ได้เช่น