การใช้ if-clause Type II หรือ second conditional

การใช้ if-clause Type II หรือ second conditional