การใช้ if-clause Type I หรือ first conditional

การใช้ if-clause Type I หรือ first conditional