about tutor

■■■■ เกี่ยวกับผู้เขียน ■■■■
สวัสดีครับ น้องๆ ทุกคนที่เข้ามาชมเว็ปนี้ สำหรับ เว็ป www.tba.in.th
จะนำเสนอข้อมูลด้านการศึกษา โดยเน้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คน ในการเสริมทักษะการเรียนรู้ ยิ่งๆ ขึ้นไป

เกี่ยวกับ "ติวเตอร์แบงค์"
ปัจจุบันเป็นติวเตอร์ ประจำสถาบันติว PERFECT ซ.รามคำแหง 43/1 โทร. 02-7189311

วิชาที่สอนอยู่ มีดังนี้
หมวดวิชาภาษารัสเซีย(RUS1011,1012,2011,2012)
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ มี CEN2101,CEN2102,APR2101,ENS3202
หมวดวิชาคอมพิวเตอร์ มี INT1004,INT1005
หมวดวิชาคณิตศาสตร์ มี MTH1003,MTH1103
หมวดวิชาสถิติ มี STA2106
หมวดวิชาการเงิน มี FIN2101

นอกจากนี้ มีการเปิดสอนหมวดวิชาภาษาอังกฤษ ทุกระดับ
ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน สำหรับมหาวิทยาลัย รามคำแหง เช่น ENG1001,ENG1002,ENG2001,ENG2002
ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ ข้าราชการ เช่น ภาษาอังกฤษ ก.พ.
ภาษาอังกฤษ TOEIC,TOEFL
ภาษาอังกฤษ ในการสอบเข้าเรียน ระดับปริญญาโท เข้าสถาบันต่างๆ

ช่องทางติดต่อติวเตอร์
โทร. 081-7269394
Line : sjbank
Facebook : https://www.facebook.com/tutorbankrs

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ติวเตอร์แบงค์

ภาษาอังกฤษติวเตอร์แบงค์